Základy kotvenia v kocke

Online prednáška o tom, čo je dobré vedieť ešte pred tým, než sa pustíte do kotvenia.