KOĽKO DNES STOJÍ RODINNÝ DOM?

Pred stavbou rodinného domu treba okrem výberu lokality a kúpy pozemku zvážiť, aký dom a za koľko peňazí chceme postaviť tak, aby spĺňal naše požiadavky a potreby.

200 €

Stavba nového bežného rodinného domu stojí približne 200 € za 1 m3 obstavaného priestoru. Predpokladáme pritom dvojpodlažný dom so suterénom a obytným podkrovím na rovinatom pozemku s pôdorysnou plochou 80 až 100 m2
Na výpočet sa ráta s výškou podlažia 3,5 m. Skutočná výška podlažia je zvyčajne len 3 m, 0,5 m je výpočtová rezerva na skryté konštrukcie základov a strechy.
V cene  sú zahrnuté základy, izolácie, steny, stropy, strecha, kúrenie, elektro, sanita, podlahy, obklady, dvere a okná. Nie sú v nej zahrnuté terénne a záhradné úpravy okolia domu, oplotenie, prípojky a, samozrejme, vybavenie domu nábytkom.
 
1. Projekt na mieru
Finančne je náročnejší, ale je jedinečný svojou architektúrou, dispozičným riešením, špecifickým technickým vybavením aj použitými materiálmi. Projektanta (architekta) si vyberá stavebník, ktorý chce ovplyvniť všetko, čo je so stavbou nového domu spojené.
Ako ušetriť
Ak sa rozhodnete pre dom na mieru, získavate aj odborného konzultanta pri realizácii rodinného domu. Ak sa pri niečom neviete rozhodnúť, ak chcete urobiť zmenu oproti projektu, viete to ekonomicky výhodne vyriešiť s človekom, ktorý veci rozumie a poradí vám. 
 
2. Katalógový projekt
Umožňuje stavebníkovi získať predstavu o tvare, rozmeroch a členení stavby bez väčšej možnosti projektových zmien. Pred kúpou projektu sa musia zohľadniť miestne predpisy (tzv. regulatívy), ktoré vydáva obec. Treba rátať aj s finančnou položkou na doprojektovanie stavby (zmeny, základy, situácie, osadenie stavby na pozemku, prípojok). Ak chcete nízkoenergetický lebo pasívny dom, rátajte so zvýšením 10 až20 % oproti základnej cene projektu.
Ako ušetriť
Katalógový projekt je lacnejší za určitých podmienok. Ušetríte, ak váš pozemok zodpovedá požiadavkám katalógového projektu. Väčšina katalógových projektov sa navrhuje na rovinu, pri svahovitom pozemku je nevyhnutné doriešiť zakladanie stavby.
 
Katalógový projekt   
Cena projektu na stavebné povolenie (nutné doprojektovať prípojky a situačný nákres) 700 – 1 700 € 
Cena realizačného projektu 700 – 2 000 €
Cena stavebných úprav 10 – 20 % z ceny typového projektu
Cena doprojektovania prípojok a situačného osadenia 100 €/prípojka
Projekt na mieru   
Cena projektu na stavebné povolenie (kompletná PD potrebná na vydanie SP) od 2 000 € (v cene sú všetky prípojky a situačné osadenie stavby) 
Cena realizačného projektu od 1 000 € (podľa jednotlivých profesií)
Cena doprojektovania prípojok a situačného osadenia 100 €/prípojka

 

3. Správne poplatky
Od októbra 2012 zdraželo množstvo správnych poplatkov. Niektoré len o centy, mnohé z nich však o desiatky, ba až stovky eur. Nové budú aj poplatky pri dodatočných povoleniach, kde sa sadzba zdvihne z dvojnásobku na trojnásobok základnej sumy bežného povolenia.

  Pôvodný poplatok (€) Nový poplatok (€)
Žiadosť o stavebné povolenie: na stavbu rodinného domu do 600 m3 33 33 + 20  za každých ďalších začatých 100 m3
Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu 23 100
Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže 23 30
Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby 16,50 30
Stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce 0 10
 
4. Zemné práce a základové konštrukcie
Pred začatím výkopu na suterén by sme mali vedieť, aké sú základové pomery (únosnosť zeminy) na našom pozemku, aby sme nemuseli dodatočne zosilňovať základovú škáru. Informácia o spodnej vode umožní správne realizovať steny suterénu a jeho zaizolovanie. 
Ako ušetriť
Realizácia suterénu sa môže finančne vyšplhať až na 1/3 z celkových nákladov na rodinný dom! Zvážte, či suterén naozaj potrebujete. Ak áno, nemôžete sa zaobísť bez ťažkej techniky a riadneho zabezpečenia stavebnej jamy. Ak nie, výkopy na základy riešte svojpomocne. 
 
5. Suterén (steny, hydroizolácia)
Pri realizácii suterénu si vopred zistiť základové pomery a spôsob realizácie. Steny suterénu môžete vyhotoviť z monolitického betónu alebo z betónových tvárnic. Pri základoch nezabudnite na podkladové lôžko a spätný zásyp výkopu štrkom. Prvá alternatíva je nákladnejšia.
Ako ušetriť
Pri murovaní z betónových tvárnic je armovanie len konštrukčné, a teda potreba železa je nižšia, nepotrebujete domiešavač ani nákladné debnenie. Venujte zvýšenú pozornosť realizácii, zlé zhotovenie zapríčiní vlhnutie alebo aj po vážne statické poruchy.
 
6. Stropné konštrukcie
Stropy môžeme realizovať z rôznych materiálov – napríklad železobetónové stropy, plechodosky, z keramických nosníkov alebo ľahké drevené trámové stropy. Realizácia keramického stropu vyžaduje vyššiu investíciu za materiál. Drevený trámový strop je síce ľahší a lacnejší oproti ťažkým stropom, ale má horšie zvukovoizolačné vlastnosti a zhotovovanie mokrých prevádzok (kúpeľní) môže byť náročnejšie. 
Ako ušetriť
Výber vhodnej stropnej konštrukcie zvoliť podľa požiadaviek statika. Pri výbere lacnejšej alternatívy sa zvýšia nároky na kvalitné vyhotovenie prác.
 
7. Obvodové a nosné steny nadzemných podlaží
Môžeme sa rozhodnúť pre viacero alternatív vonkajších múrov – keramické alebo betónové tvárnice, sendvičové konštrukcie (drevostavby, oceľové rámy). V niektorých prípadoch treba murivo doplniť  nosnými železobetónovými stĺpmi.
Ako ušetriť
V spolupráci s projektantom vybrať vhodný materiál a spôsob zateplenia. Zateplenie polystyrénom je lacnejšie ako zateplenie minerálnou vatou asi o tretinu. Sledovať jednotlivé ceny a nezabudnúť ani na cenu spojív (malty, lepidlá, pri drevených rámoch práca tesára).
 
8. Šikmá strecha (krov), plochá strecha
Tvar strechy výrazne ovplyvní celkovú architektúru a vzhľad domu. Vnútorný priestor ohraničený plochou strechou je plnohodnotný. Nosná časť plochej strechy však môže byť drahšia ako pri šikmej. Musí ju robiť naozaj odborná a vyškolená firma.
Ako ušetriť
Šikmá strecha je menej náročná na výstavbu aj na údržbu . Šikmé strechy poskytujú aj možnosť ďalšieho využívania podkrovného priestoru.
 
9. Okná a dvere
Na výber máme plastové, drevené a hliníkové okná a dvere s rozličnou povrchovou úpravou. Dodávajú sa v rôznych farebných odtieňoch (na objednávku a, samozrejme, za príplatok) a dekoroch dreva. 
Ako ušetriť
Najlacnejšie a na údržbu najmenej náročné sú vstupné plastové dvere. 
 
10. Omietky, stierky, obklady, podlahy
Sadrové omietky sú asi najdrahšie na trhu, ale vyzerajú naozaj luxusne. Aj dlažby a obklad stien drevom, keramikou alebo sklom môže výrazne zvýšiť cenu povrchových úprav. Ak chceme mať interiér jedinečný a originálny, musíme rátať s vyššími nákladmi. 
Ako ušetriť
Opäť treba hľadať (akcie, letáky a pod). Ak sa rozhodnete pre laminátovú imitáciu drevenej podlahy, môžete ušetriť aj 1/3 ceny oproti kvalitnej drevenej podlahe. Drevené palubky síce stoja toľko, čo laminát, ale ich zabudovanie do podlahy je drahšie.

11. Voda, kanalizácia, plyn, vykurovanie
Technické zariadenia objektov závisia od dispozície stavby a od použitého materiálu. To isté platí aj pri ostatných spotrebičoch, sanitárnych prvkov a osvetľovacích zariadení.
Ako ušetriť
Umiestniť mokré prevádzky nad sebou, aby potrubia hygienických zariadení nemuseli na stavbe prekonávať aj horizontálne prekážky. Tak sa zjednoduší odkanalizovanie sanity.
 
12. Vykurovanie
Medzi cenou nového plynového, elektrického, prípadne kotla na tuhé palivo a modernejších (novodobých) systémov vykurovania, ako sú tepelné čerpadlá, solárne kolektory či fotovoltické články, je enormný rozdiel.
Ako ušetriť
Už počas tvorby projektu treba uvážiť, aký spôsob vykurovania je najvhodnejší pre konkrétny rodinný dom, aby sa efektívne využíval počas celého obdobia (finančná návratnosť). Náklady pri vykurovaní možno znížiť uprednostnením radiátorov pred podlahovým vykurovaním.
 
Príklad: Rekapitulácia rozpočtu rodinného domu
Rodinný dom, na ktorý sa viaže tento rozpočet, je situovaný v severnej časti východného Slovenska. Pozemok je rovinatý, hladina spodnej vody je 10 m pod úrovňou terénu. Objekt je napojený na mestskú kanalizáciu, vodovod, plynovod a elektrické rozvody. Dĺžky prípojok sú 30 m pre elektroprípojku a 12 m pre ostatné prípojky. Vykurovanie sa riešilo podlahovým vykurovaním napojeným na plynový kotol so zásobníkom teplej vody.

Nepodpivničený dvojpodlažný dom s rozmermi 11,5 × 9 m a s garážou 6 × 10,5 m vyjde zhruba na 200-tisíc € pri dodávke na kľúč.

Povrchové úpravy vypracuje projektant podľa požiadaviek majiteľa rodinného domu.
A – zateplená fasáda so silikónovou omietkou, B – zateplená fasáda z extrudovaného polystyrénu, C – drevené okná, dvere, D – drevené zábradlie, masív z dosiek, E – strešná krytina, typ určí investor, F – dažďové žľaby a zvody z pozinkovaného plechu, G – masív – podbitie z dosiek a drevený obklad, hrúbka asi 10 mm, H – strešné svetlovody, I – oplechovanie z pozinkovaného plechu s protikoróznym náterom, J – drevená konštrukcia s ochranným náterom na drevo
 
Text: Ing. Lea Procházková, Ing. Martina Adamcová 
Foto: LEART – projekčná kancelária, stavebníctvo.sk, thinkstock.cz 
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.