Rekonštrukcia strechy zo strany exteriéru so systémom DELTA®-MAXX POLAR

Žiadna časť domu nie je tak vystavená vetru a počasiu ako strecha. Napriek tomu, majitelia často podceňujú potrebu komplexnej rekonštrukcie. Dobre premyslená modernizácia ponúka množstvo výhod a výsledné náklady na renováciu je možné amortizovať už po niekoľkých rokoch.

Prečo má zmysel rekonštrukcia strechy?

Ak budete strechu rekonštruovať efektívne a budete dbať na optimálnu tepelnú izoláciu, môžete znížiť náklady na vykurovanie a energie a tiež získať dotácie na energetickú obnovu z programu OBNOV DOM. Ak je strecha opäť v perfektnom stave, zvyšuje sa zároveň aj hodnota domu, keďže strecha je dnes dôležitým ukazovateľom stavu nehnuteľnosti. Existuje teda veľa dôvodov, prečo udržiavať strechu domu v dobrom stave a prípadne vykonať kompletnú rekonštrukciu!

Kedy je potrebné vykonať rekonštrukciu strechy?

Najčastejšími znakmi, že strechu je treba rekonštruovať sú:

  • optické poškodenie strechy (polámané, alebo chýbajúce škridly, poškodený plech, atď.),
  • veľké energetické straty – vysoké náklady na vykurovanie
  • prejavy vlhkosti v streche ktoré sú spôsobené:
    • zatekaním dažďa, alebo snehu do strechy
    • tepelnými mostami – chýbajúca tepelná izolácia
    • nesprávne zvolenou, alebo zle zrealizovanou parozábranou

DELTA®-systémové riešenie pre rekonštrukciu strechy

Pre dodatočné zateplenie ponúka DELTA® početné systémové riešenia, či už ako nadkrokvové zateplenie, alebo v kombinácii nadkrokvové zateplenie s medzikrokvovým zateplením – vždy energeticky optimálne prispôsobené individuálnym požiadavkám a potrebám investora. Výhoda týchto systémových riešení: Rekonštrukčné práce je možné vykonávať zvonku – bez zásahu do prerobeného obytného priestoru.

Rekonštrukcia strechy s kombináciou zateplenia medzi krokvami (príp. pod krokvami) a nad krokvami

Pri rekonštrukcii strechy s existujúcim zateplením medzi krokvami (prípadne tiež pod krokvami) je potrebné posúdiť stav zabudovanej parozábrany a tepelnej izolácie. Pri systémovom riešení DELTA® je možná realizácia zo strany exteriéru aj bez zásahu do interiéru. V tomto prípade je nutné použitie parobrzdy so zabudovaným „vlhkostným senzorom“ DELTA®-NOVAFLEXX, a to obalením krokiev. Predtým sa priestor pod krokvami vyplní tepelnou izoláciou (pokiaľ skladba obsahuje podkrokvové zateplenie) Následne sa priestor medzi krokvami vyplní tepelnou izoláciou a prekryje ďalšou vrstvou tepelno – izolačných dosiek DELTA®-MAXX POLAR ktorých hrúbka je závislá od hrúbky zateplenia medzi a pod krokvami. Pre konkrétne riešenie je potrebné kontaktovať našich technicko - obchodných poradcov.

Rekonštrukcia strechy pri zachovaní interiéru pomocou parobrzdy DELTA®-NOVAFLEXX a nadkrokvového zateplenia DELTA®-MAXX POLAR

Viac info o nadkrokvovom zateplení DELTA®-MAXX POLAR 

Viac info o sanačnej parobrzde DELTA®-NOVAFLEXX 

Rekonštrukcia strechy zo strany exteriéru pomocou parobrzdy DELTA®-PVG PLUS

V tomto prípade sa strecha demontuje až po vnútorný obklad. Po odstránení pôvodnej tepelnej izolácie a pôvodnej parozábrany sa medzi krokvy aplikuje nová vrstva tepelnej izolácie (prípadne ešte izolácia pod krokvy) a následne na krokvy aplikuje parobrzda DELTA®-PVG PLUS. Na fóliu DELTA®-PVG PLUS sa priamo pokladajú tepelno – izolačné dosky DELTA®-MAXX POLAR, hrúbka a typ dosiek DELTA®-MAXX POLAR sa určuje podľa hrúbky medzikrokvového a podkrokvového zateplenia. Pre konkrétne riešenie kontaktujte našich technicko - obchodných poradcov.
Výhody tohto systému sú výrazne nižšia prácnosť pri aplikácii parozábrany a tiež že fólia DELTA®-PVG PLUS funguje v tomto prípade ako dočasné zastrešenie – takže sa minimalizuje riziko zatečenie počas rekonštrukcie strechy.

Rekonštrukcia strechy pri zachovaní interiéru pomocou parobrzdy DELTA®-PVG PLUS a nadkrokvového zateplenia DELTA®-MAXX POLAR

Viac info o nadkrokvovom zateplení DELTA®-MAXX POLAR 

Viac info o parobrzde DELTA®-PVG PLUS 

Video s aplikačným postupom rekonštrukcie strechy pomocou parobrzdy DELTA®-PVG PLUS a dosiek DELTA®-MAXX POLAR: