Tepelno izolačné materiály pre rekonštrukciu a zateplenie domu

Izolácia prispieva k zdravšej klíme obytných priestorov a stavebnú konštrukciu chráni pred vonkajšími vplyvmi akými sú horúčava, chlad a vlhkosť. To predlžuje životnosť a zvyšuje hodnotu budovy. Použitie izolačných materiálov ISOVER je z hľadiska vytvorenia tepelnej pohody vnútorného prostredia a dosiahnutia minimálnych tepelných strát správnou voľbou pri návrhu skladby jednotlivých stavebných konštrukcií.
 
ISOVER ponúka široké portfólio tepelnoizolačných materiálov pre každý typ konštrukcie – či už ide o tepelné a akustické izolácie na báze sklenej a kamennej vlny, izolácie z extrudovaného i expandovaného polystyrénu a kompletný systém vzduchotesnosti s unikátnou klíma membránou ISOVER VARIO KM DUPLEX  s meniteľným difúznym odporom, ktorá podporuje znižovanie vlhkosti drevených konštrukcií.

FASÁDY – OBVODOVÉ STENY
Šírka portfólia spoločnosti ISOVER umožňuje vyhovieť všetkým požiadavkám na zateplenie. K dispozícii je výber z produktov z kamennej vlny s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom, z bieleho alebo sivého expandovaného polystyrénu, alebo extrudovaného polystyrénu Styrodur C.
 
Výhodou izolácii z kamennej vlny pri ich použití na zateplenie obvodových stien je okrem vynikajúcich tepelnoizolačných vlastností (napríklad ISOVER TF PROFI, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ =0,036 W/mK) najmä vysoká paropriepustnosť (nízky difúzny odpor) a veľmi dobré zvuko-izolačné vlastnosti. Nezanedbateľnou výhodou izolačných materiálov z kamennej vlny je nehorľavosť týchto materiálov. Všetky izolácie z minerálnej vlny sú z hľadiska posúdenia reakcie na oheň klasifikované v triedach A1 resp. A2.
 
Okrem štandardného bieleho polystyrénu, je v portfóliu spoločnosti k dispozícii aj čoraz viac populárnejší sivý polystyrén ISOVER EPS GREYWALL, ktorého využitie je všade tam, kde je požadovaná ešte vyššia tepelnoizolačná účinnosť. Vďaka pridanému grafitu má GREYWALL o 20 % lepšie tepelno-izolačné vlastnosti ako štandardné fasádne dosky z EPS.  
 
Pri zatepľovaní fasád netreba zabúdať ani na zateplenie soklových častí budov. ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA a PERIMETER sú určené pre tepelné izolácie soklových častí fasádnych zatepľovacích systémov, kde umožňujú plynulý prechod tepelnej izolácie pod úroveň terénu.Sú vhodné na odstránenie tepelných mostov obvodových konštrukcií v úrovni terénu. Dosky majú výborné tepelno-izolačné vlastnosti, λ=0,033 W/m.K, nulovú nasiakavosť, vytvárajú účinnú ochranu hydroizolácie, sú odolné voči prerazeniu. 

ŠIKMÉ STRECHY
Straty tepla nezaizolovanou resp. nedostatočne zaizolovanou strešnou konštrukciou predstavujú podľa meraní pri rodinných domoch v priemere 25 až 30% z celkových tepelných strát. Spolu so stratami tepla cez obvodové steny tak tvoria hlavnú časť celkových tepelných únikov domu. ISOVER práve pre riešenie tepelnej izolácie podkrovia ponúka garantovaný systém PROFI/VARIO s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami a osvedčenou dlhodobou spoľahlivou funkčnosťou.

Systém PROFI/VARIO sa skladá z tepelnej izolácie ISOVER UNIROL PROFI a inteligentnej klimamembrány ISOVER VARIO KM DUPLEX s príslušenstvom.  Medzi hlavné výhody systému patria:
- vynikajúce tepelno izolačné vlastnosti. Súčiniteľ tepelnej vodivosti izolácie ISOVER UNIROL PROFI λ = 0,033 W/m.K.
- nenáročná a rýchla aplikácia
- dokonalá celoročná ochrana strechy proti pôsobeniu vlhkosti
- umožňuje vysychanie krovu (napr. pri použití vlhkého dreva)
- vysoká odolnosť fólie voči UV žiareniu
- stála kvalita vnútorného prostredia
- systém šetrný k životnému prostrediu

PLOCHÉ STRECHY
Izolačné materiály ISOVER majú svoju nezastupiteľnú úlohu aj pri izolácii plochých striech. Na zateplenie jednoplášťových striech alebo rekonštrukciu spádových striech sa najčastejšie používajú dosky s expandovaného polystyrénu (EPS). Kto hľadá rýchle a efektívne riešenie môže použiť ISOVER eps ISO-ROOF, hotový dielec s nakašírovaným asfaltovým pásom na EPS doske
Kvalitnú plochú strechu s obráteným poradím vrstiev je možno vytvoriť s použitím tepelno-izolačného materiálu STYRODUR. Vďaka vysokej pevnosti v tlaku, nízkej nasiakavosti, dlhej životnosti a odolnosti voči hnitiu sa Styrodur® C stal synonymom pre extrudovaný polystyrén (XPS) v Európe. 
Izolačné dosky z minerálnej vlny ISOVER pri plochých strechách kladené v dvoch vrstvách sú dôležité aj z hľadiska pasívnej požiarnej bezpečnosti objektov. V prípade vzniku požiaru chránia konštrukciu pred ohňom – bránia šíreniu plameňa a nezvyšujú požiarne zaťaženie konštrukcie. Vďaka svojim dobrým zvuko-pohltivým vlastnostiam prispievajú výrobky z minerálnej vlny ISOVER aj k ochrane pred nežiaducim vonkajším hlukom.