Predčasné starnutie - výzva pre podstrešné fólie

Podstrešná fólia zohráva v strešnej konštrukcii mimoriadne dôležitú úlohu. Len ak je trvalo funkčná, dokáže optimálne chrániť strechu pred vonkajšími vplyvmi prostredia. V ideálnom prípade by fólia mala vydržať počas celej životnosti strechy, rovnako ako strešné škridle, alebo krokvy. Pokrývači však už nejaký čas čoraz častejšie hlásia strešné konštrukcie, v ktorých podstrešné fólie zlyhali už po niekoľkých rokoch používania, aj keď prešli normatívnym procesom starnutia. Ale ako je to možné?

Inovácia DELTA® pre strechy zajtrajška

Vývojári v spoločnosti Dörken teraz urobili prelom. Zistili, že najväčší a doteraz úplne podceňovaný škodlivý faktor je doslova pod strechou: pohyb vzduchu v úrovni kontralaty. Tento na prvý pohľad malý, ale významný stresový faktor opotrebováva fóliu počas rokov. V konečnom dôsledku to vedie k predčasnému starnutiu a zhoršuje funkčnosť produktu. Vďaka kombinácii špeciálne zladených materiálov a využitia inovatívnych technológií, sa vývojovému tímu podarilo výrazne spomaliť proces starnutia podstrešných fólií. Pre Dörken to bol začiatok Misie XX – Objav dlhej trvácnosti.

Ponorte sa do celej misie XX:

Inžinierske umenie a odborné znalosti DELTA®

Aby bolo možné túto inováciu otestovať, je mimoriadne dôležitý vhodný skúšobný postup. Keďže predtým neexistovala žiadna metóda, ktorá by v potrebnom rozsahu zohľadňovala faktor pohybu vzduchu, vyvinula spoločnosť Dörken takzvaný „orkánový test“. Tento teraz ponúka aj nezávislý testovací inštitút a je neoddeliteľnou súčasťou EAD* pre podstrešné membrány. Ide o unikátny termooxidačný proces, pri ktorom sú fólie vystavené nielen vysokým teplotám, ale aj trvalému silnému pohybu vzduchu – a to viac ako 64 týždňov bez prerušenia. Tento test simuluje niekoľko desaťročí používania v streche, zatiaľ čo súčasný normatívny proces starnutia ponúka bezpečnosť len na obdobie troch rokov. „Testom v orkánovej komore“ bolo po prvýkrát možné simulovať proces umelého starnutia podstrešných fólií, ktoré majú nedostatočnú odolnosť voči starnutiu. Tento proces poskytne všetkým výrobcom a spracovateľom v budúcnosti vyššiu bezpečnosť. Tento prelomový vývoj nastaví nový štandard pre podstrešné membrány – vyrobené pre strechy, ktoré trvajú.

  • Európsky dokument pre posudzovanie