ST Line Popular 20 kg

nová cena | 15,98 €

cena | balenie 20 kg

platnosť | do odvolania

nová cena za m.j. | kg | 0,79 €

POPULAR je klasický matný biely, vodou riediteľný maliarsky náter pripravený na použitie do vnútorných priestorov pre povrchovú úpravu najmä vápennocementových omietok, muriva, betónu alebo panelov z odľahčených hmôt, ktoré môžu prichádzať do nepriameho styku s potravinami. Náterovú hmotu je možné tónovať odporúčanými tekutými tónovacími farbami.

ST Line Popular 20 kg
ST cena