ST line W 310


cenová ponuka


Malta určená na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze polystyrénu (EPS), extrudovaného polystyrénu XPS) a minerálnej vlny (MW). Súčasť zatepľovacieho systému ST therm a ST therm mineral.

Postup zatepľovania s ST therm.

vybrať najbližšiu predajňu


V prípade množstevného odberu Vám vypracujeme cenovú ponuku:

cenová ponuka