ST line W 500

W 500 je ručná jadrová omietka - suchá omietková zmes pre jadrové omietky pre ručné spracovanie.

vybrať najbližšiu predajňu


V prípade množstevného odberu Vám vypracujeme cenovú ponuku:

cenová ponuka