ST line W 500

W 500 je ručná jadrová omietka - suchá omietková zmes pre jadrové omietky pre ručné spracovanie.