ST line W 600

W 600 je suchá maltová zmes na murovanie pre ručné spracovanie. Zmes je určená na murovanie bežných murovacích prvkov (okrem pórobetónových tvárnic, sklených tvárnic a sadrových prvkov), pre ručné spracovanie v interiéri a exteriéri.