Soklová doska ISOVER eps

OBLASŤ POUŽITIA

ISOVER eps SOKLOVÉ DOSKY sú určené pre zateplenie soklov stien budov, odstraňujú typický tepelný most v oblasti prechodu steny na základ a riešia detail ukončenia hydroizolácie nad terénom a umožňujú spojité vyhotovenie omietok až pod úroveň terénu. Rovnako je možné použitie pri podbití striech ako vyrovnávacia vrstva pod omietku, ale aj ostenia okolo okien pri zateplení detailov, ale aj v miestach prekladov a betónových vencov. ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA sa vyrába s rovnou hranou v rozmere 1000 x 600 mm, s povrchom na oboch stranách opatreným vaflovou štruktúrou pre vysokú priľnavosť lepidiel.

Dosky ISOVER eps PERIMETER, sú určené na tepelné izolácie spodnej stavby budov, najmä suterénnych stien, základových dosiek a pod., ako tepelná izolácia spodnej stavby, ochrana hydroizolácie (nahrádzajú ochrannú primúrovku).Dosky sa aplikujú zhodne ako dosky XPS. Pokladajú sa v jednej vrstve natesno na väzbu, preto sú opatrené polodrážkou,. ISOVER eps PERIMETER sa vyrába v rozmere 1250 x 600 mm. Na lepenie na hydroizoláciu sa používajú najčastejšie PUR lepiace peny alebo bezrozpúšťadlové lepidlá na báze asfaltu. Vodorovné aplikácie sa realizujú ako voľne položené.

Tepelnoizolačné dosky ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA a ISOVER eps PERIMETER sú vyrábané priamo do foriem, vyznačujú sa minimálnou nasiakavosťou, vysokou pevnosťou v tlaku a mrazuvzdornosťou. Oba výrobky disponujú verifikovanou environmentálnou deklaráciou produktu – EPD.

Výhody

  • Minimálna nasiakavosť
  • Odolné proti prerazeniuVynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
  • Nízka hmotnosť a jednoduchá spracovateľnosť

SYSTÉM ZATEPLENIA NAD A POD ÚROVŇOU TERÉNU

1) základy
2) stropná konštrukcia
3) ISOVER eps PERIMETER
4) ISOVER eps

SOKLOVÁ DOSKA

5) hydroizolácia
6) zatepľovací systém
7) murivo
8) drenáž
ISOVER eps SOKLOVÁ DOSKA

Produktové info TU
Technický list TU
Vyhlásenie o parametroch TU
EPD - environmentálna deklarácia o produkte TU

ISOVER eps PERIMETER

Produktové info TU
Technický list TU
Vyhlásenie o parametroch TU
EPD - environmentálna deklarácia o produkte TU