spoločenská zodpovednosť

Každá spoločnosť, ktorá je postavená na základnych ľudských hodnotách a slušnosti, by mala podporovať nielen svojich obchodných partnerov, ale aj neziskové organizácie, detské domovy, či mladé talenty.