Systém DELTA®-MAXX POLAR

 

Žiadna časť domu nie je tak vystavená vetru a počasiu ako strecha. Napriek tomu, majitelia často podceňujú potrebu komplexnej rekonštrukcie. Dobre premyslená modernizácia ponúka množstvo výhod a výsledné náklady na renováciu je možné amortizovať už po niekoľkých rokoch, a keďže zateplenie strechy je momentálne dotované z programu Obnov dom návratnosť sa ešte skráti. Okrem našich štandardných sanačných riešení, vám ponúkame personalizované poradenstvo pre individuálny návrh vašej strešnej konštrukcie.


Prečo má zmysel rekonštrukcia strechy? 
Ak budete strechu rekonštruovať efektívne a budete dbať na optimálnu tepelnú izoláciu a kvalitnú realizáciu, môžete znížiť náklady na vykurovanie a energie a tiež získať dotácie na energetickú obnovu z programu OBNOV DOM. Ak je strecha opäť v perfektnom stave, zvyšuje sa zároveň aj hodnota domu, keďže strecha je dnes dôležitým ukazovateľom stavu nehnuteľnosti. Existuje teda veľa dôvodov, prečo udržiavať strechu domu v dobrom stave a prípadne vykonať kompletnú rekonštrukciu!

Kedy je potrebné vykonať rekonštrukciu strechy?

Existujú náznaky, kedy je potrebné starú strechu obnoviť alebo zrekonštruovať. Ak sa napríklad zvyšuje frekvencia poškodení, napríklad v dôsledku pravidelne polámaných alebo chýbajúcich škridiel, mali by sa prijať opatrenia, aby sa predišlo poškodeniu nižšie položených vrstiev.

Rekonštrukcia strechy môže mať samozrejme zmysel aj vtedy, ak nedôjde k priamemu poškodeniu strechy. V mnohých budovách je napríklad dobrá energetická renovácia doplnením a/alebo obnovou tepelnej izolácie, aby sa znížila spotreba energie. Vďaka takto ušetreným nákladom na vykurovanie, je možné náklady na rekonštrukciu po určitom čase amortizovať.

Najčastejšími znakmi, že strechu je treba rekonštruovať sú:

 • optické poškodenie strechy (polámané, alebo chýbajúce škridly, poškodený plech, atď.),
 • veľké energetické straty – vysoké náklady na vykurovanie
 • prehrievanie podkrovia v letných mesiacoch
 • prejavy vlhkosti v streche ktoré sú spôsobené:
 • zatekaním dažďa, alebo snehu do strechy
 • tepelnými mostami – chýbajúca tepelná izolácia
 • nesprávne zvolenou, alebo zle zrealizovanou parozábranou


Parozábrana – choroba slovenských striech

Posledných 10 rokov sa pri zatepľovaní striech budov výrazne zvyšovali hrúbky tepelných izolácií a to najmä v dôsledku sprísnených požiadaviek normy STN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov). Už menej sa však bral ohľad na to, že v každej zateplenej šikmej streche musí byť použitá vhodné zvolená parotesná zábrana, ktorá musí byť vzduchotesne zlepená v presahoch a napojeniach na všetky prestupujúce a ukončujúce konštrukcie (napr. na štítový múr, strešné okno, komín, odvetranie kanalizácie, atď.). Dôsledkom nesprávne zvolenej a zle zrealizovanej parozábrany, je kondenzácia vodnej pary v konštrukcii strechy, čoho dôsledkom je vlhká tepelná izolácia v streche, čo užívateľ pocíti na:

 • vysokých nákladoch na vykurovaní
 • tvorbe plesní na vnútorných obkladoch podkrovia
 • zatekaní kondenzátu do interiéru
 • z dlhodobého hľadiska na negatívnom ovplyvnení statiky strechy


  
Zatekanie kondenzátu do interiéru z dôvodu nesprávneho napojenia parozábrany v detailoch (chýbajúca vzduchotesnosť) 

  
Nesprávne zvolená a zrealizovaná parozábrana - plesňou poškodená tepelná izolácia, narušenie statiky krovu.

DELTA®-systémové riešenie pre rekonštrukciu strechy

Pre dodatočné zateplenie ponúka DELTA® početné systémové riešenia, či už ako nadkrokvové zateplenie, alebo v kombinácii nadkrokvové zateplenie s medzikrokvovým zateplením – vždy energeticky optimálne prispôsobené individuálnym požiadavkám a potrebám investora. Výhoda týchto systémových riešení: Rekonštrukčné práce je možné vykonávať zvonku – bez zásahu do prerobeného obytného priestoru.

Výhody systému DELTA®-MAXX POLAR: 

 • Kompletné riešenie zateplenia strechy zo strany exteriéru
 • Vhodné aj pre rekonštrukciu strechy s poškodenou parozábranou
 • Úspora energie – zníženie nákladov na vykurovanie (možnosť splnenia podmienok pre dotáciu z programu Obnov dom)
 • Zníženie prehrievania podkrovia v letných mesiacoch
 • Záruka 30 rokov na integrovanú podstrešnú fóliu
 • Záruka vychádza z nášho záručného listu, ktorý nájdete tu


Rekonštrukcia strechy s kombináciou zateplenia medzi krokvami (príp. pod krokvami) a nad krokvami 

Pri rekonštrukcii strechy s existujúcim zateplením medzi krokvami (prípadne tiež pod krokvami) je potrebné posúdiť stav zabudovanej parozábrany a tepelnej izolácie. Pri systémovom riešení DELTA® je možná realizácia zo strany exteriéru aj bez zásahu do interiéru. V tomto prípade je nutné použitie parobrzdy so zabudovaným „vlhkostným senzorom“ DELTA®-NOVAFLEXX, a to obalením krokiev. Predtým sa priestor pod krokvami vyplní tepelnou izoláciou (pokiaľ skladba obsahuje podkrokvové zateplenie). Následne sa priestor medzi krokvami vyplní tepelnou izoláciou a prekryje ďalšou vrstvou tepelno – izolačných dosiek DELTA®-MAXX POLAR ktorých hrúbka je závislá od hrúbky zateplenia medzi a pod krokvami. Pre konkrétne riešenie je potrebné kontaktovať našich technicko - obchodných poradcov.

DELTA®-MAXX POLAR ako nadkrokvové zateplenie 

DELTA®-NOVAFLEXX ako parobrzda a vzduchotesná vrstvaRekonštrukcia strechy zo strany exteriéru pomocou parobrzdy DELTA®-PVG PLUS 

V tomto prípade sa strecha demontuje až po vnútorný obklad. Po odstránení pôvodnej tepelnej izolácie a pôvodnej parozábrany sa medzi krokvy aplikuje nová vrstva tepelnej izolácie (prípadne ešte izolácia pod krokvy) a následne na krokvy aplikuje parobrzda DELTA®-PVG PLUS. Na fóliu DELTA®-PVG PLUS sa priamo pokladajú tepelno – izolačné dosky DELTA®-MAXX POLAR, hrúbka a typ dosiek DELTA®-MAXX POLAR sa určuje podľa hrúbky medzikrokvového a podkrokvového zateplenia. Pre konkrétne riešenie kontaktujte našich technicko - obchodných poradcov.

Výhody tohto systému sú výrazne nižšia prácnosť pri aplikácii parozábrany a tiež, že fólia DELTA®-PVG PLUS funguje v tomto prípade ako dočasné zastrešenie – takže sa minimalizuje riziko zatečenie počas rekonštrukcie strechy.

DELTA®-MAXX POLAR ako nadkrokvové zateplenie 

DELTA®-MAXX POLAR ako nadkrokvové zateplenieRiešenie pre rekonštrukciu strechy zamerané na detail

Systém DELTA®-MAXX POLAR je riešenie šité na mieru pre rekonštrukciu strechy so zameraním na detail. Pomocou našich riešení je možné nie len splniť normové požiadavky a požiadavky na dotáciu pre energetickú obnovu z programu Obnov dom, ale pri dôslednom spracovaní našich materiálov aj zabezpečiť dlhodobo funkčnú a energeticky efektívnu strechu. Nechajte sa presvedčiť sami!

  
  Video s použitím systému DELTA®-MAXX POLAR

  Máte otázky k systému DELTA®-MAXX POLAR? Neváhajte nás kontaktovať!zdroj: doerken.sk