Veľká stavebná súťaž

Staviate? Obnovujete? Priložíme materiál k dielu!

1. V súťaži možno vyhrať:

  • Každý týždeň v piatok počas trvania súťaže žrebujeme poukážku v hodnote 250 € na nákup produktov SIKA (28 × 250 €*). Na prihlásenú stavbu je možné vyhrať týždennú výhru iba 1x.
  • Záverečné žrebovanie sa uskutoční v pondelok 2.11.2020 zo všetkých prihlásených stavieb vrátane tých, ktoré vyhrali týždennú výhru – poukážku 250€.
    1. cena: Poukážka 10 000 €*
    2. cena: Poukážka 6 000 €*
    3. cena: Poukážka 3 000 €*

  • *Poukážky sú určené na nákup produktov SIKA podľa vlastného výberu v cenníkových cenách s DPH. Materiál bude zvolený a navrhnutý pre výhercu po konzultácii s usporiadateľom po obhliadke prihlásenej stavby na základe skutkového stavu.

2. Ceny do súťaže zabezpečuje a výhercom posiela usporiadateľ. Výherca si preberie výhru po dohode s usporiadateľom v sídle usporiadateľa, alebo na stavebninách, ktoré sú partnermi Sika Slovensko s.r.o.

Kompletné podmienky súťaže nájdete na stranke:
sikasutaz.sk/sutazne-podmienky