Novinky z plánu obnovy

Čo vás čaká po schváľení žiadosti o dotáciu?

 • SAŽP vám pošle návrh zmluvy na podpis.
 • Po podpise zmluvy máte 3 mesiace na to, aby ste organizátorovi doručili energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie domu (stav pred realizáciou opatrení)
 • Od podpisu zmluvy plynie doba 10 mesiacov na zrealizovanie zateplenia a iných opatrení (schválených v žiadosti), podanie žiadosti o platbu a zaslanie všetkých dokladov pre vyplatenie dotácie.
 • Organizátor skontroluje na základe certifikátu pred a po obnove, či ste splnili podmienky dotácie a vyplatí ju na účet.

Preto, ak ste podali žiadosť a dostali ste návrh zmluvy na podpis nečakajte a objednajte si vypracovanie energetického certifikátu. Na Slovensku je iba 232 odborne spôsobilých osôb.
Zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré majú oprávnenie na vypracovanie energetického certifikátu.

Prečo je pre vypracovanie energetického certifikátu potrebná návšteva certifikátora?
Energetický certifikát je výstupný bod – stav vášho domu z hľadiska skladby materiálu, plôch a technických riešení všetkého čo určuje energetickú spotrebu domu. Ak nie je dobre spracovaný, môže sa vám stať že nebude sedieť s certifikátom po obnove. Nemusí vám sedieť výsledná úspora aspoň 30% a tým pádom nezískate nárok na dotáciu. Na získanie certifikátu je možné pri žiadosti získať osobitný príspevok vo výške 236 eur a ten istý príspevok viete získať aj na certifikát po obnove domu.

Ako sa zmenili podmienky dotácie na zateplenie?

Vedeli ste, že od konca apríla máte opäť možnosť požiadať o dotáciu na zateplenie? V článku sme pre vás spísali všetky podmienky, ktoré musíte pred podaním žiadosti splniť.

Podmienky získania dotácie sú teraz ešte jednoduchšie.
Slovenská agentúra životného prostredia sa tento rok rozhodla zjednodušiť podmienky získania finančného príspevku na zateplenie a rekonštrukciu rodinných domov. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré sú v platnosti od konca apríla (presný termín zverejnenia zatiaľ nie je známy):

Aké zmeny nastali v pravidlách na získanie dotácie z programu Obnov dom?

Aktualizované podmienky

 • Maximálna výška dotácie je tento rok 15 000 eur, pri úspore 30% až 60%.
 • Pri energetickej úspore nad 60%, získate k základnej dotácii 15 000 eur bonus vo výške 4 000 eur. Celkovo to stále predstavuje až 19 000 eur.
 • Financovanie je výhodnejšie: dotácia môže pokryť 75% nákladov - spolufinancovanie z vlastných zdrojov sa znížilo zo 40% na 25 %.
 • Nie je potrebné predložiť doklad o trvalom pobyte.
 • Neoverujú sa podlžnosti.
 • Povinným zostáva zateplenie fasády, strechy, podlahy, stropu, resp. výmena okien a dverí.
 • Energetický certifikát je možné doložiť najneskôr do 3 mesiacov po podpise zmluvy.
 • Majiteľ domu je povinný rešpektovať stavebný zákon. Pri zateplení podáva ohlášku a pri väčšej rekonštrukcii žiada o stavebné povolenie. Avšak tieto doklady už nie je potrebné predkladať pri žiadosti - bude
 • stačí čestné vyhlásenie.
 • Doklad o bankový účet sa dokladá až pri žiadosti o vyplatenie dotácie.
 • S osobitnými, zvýhodnenými podmienkami pre ľudí trpiacich tzv. energetickou chudobou sa počíta pri 4. výzve na jeseň 2023.

Pôvodné podmienky

 • Pôvodne bola maximálna dotácia vo výške 14 000 eur. Rovnako pri úspore 30% až 60 %.
 • Dotácia pri energetickej úspore nad 60% predstavovala aj pôvodne 19 000 eur.
 • Žiadateľ mohol získať dotáciu na 60 % vynaložených financií
 • Bolo potrebné predložiť doklad o trvalom pobyte v rodinnom dome k dátumu pred spustením výzvy (k 5.9.2022).
 • Organizátor si overoval, či má žiadateľ dlhy voči štátu - sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, daňový úrad.
 • Podmienka bola investovať minimálne 50 % do opatrení skupiny A - zateplenie, výmena okien a dverí.
 • Energetický certifikát bolo potrebné predložiť pri žiadosti.
 • Pri žiadosti sa predkladalo aj potvrdenie o ohláške alebo stavebné povolenie.
 • Pôvodne sa pri žiadosti dokladoval aj bankový účet.
 • Žiadatelia so zdravotne hendikepovaným dieťaťom v rodine mohli získať 95 % dotáciu.

Čo zostáva stále rovnaké? Bez zmeny je základná podmienka, a to dosiahnuť zateplením alebo ďalšou rekonštrukciou zníženie spotreby primárnej energie. A teda dosiahnuť energetickú úsporu 30%. Len v tomto prípade máte možnosť získať dotáciu vo výške 15 000 eur.

Nemení sa ani možnosť získať ďalší bonus 4 000 eur. Tento bonus žiadateľ dostáva v prípade, ak dosiahne energetickú úsporu nad 60%. Spolu má teda nárok na dotáciu vo výške až 19 000 eur.

Zmeny, ktoré nastali od apríla 2023:

1. Zateplenie zostalo, ako základné opatrenie
Aj keď po novom neplatí povinnosť vynaložiť minimálne polovicu investície na zateplenie, povinné zostáva aspoň jedno opatrenie skupiny A (zateplenie fasády, strechy, podlahy, stropu či výmena okien a dverí). Avšak bez zateplenia nie je ani možné dosiahnuť energetickú úsporu 30%, preto zostáva ako základ rekonštrukcie rodinného domu.

„Zateplenie je dokázateľne najlepší spôsob, ako za čo najmenej peňazí maximálne znížiť vysoký účet za energie. Inak povedané, aby ste dosiahli 30 % energetickú úsporu, ktorá je podmienkou pre získanie dotácie, miniete pri ďalších opatreniach výrazne viac peňazí ako pri zateplení,“ objasňuje Alexander Prizemin, marketingový manažér značky Isover, Rigips a Weber.

2. Zvýšilo sa financovanie
V prvých dvoch výzvach bola možnosť získať formou dotácie 60 % vynaložených nákladov na zateplenie a rekonštrukciu - 60% bolo preplatených z Plánu obnovy a 40% platil majiteľ rodinného domu. Od apríla 2023 bolo financovanie navýšené až na 75%, ktoré dostane majiteľ domu späť v podobe dotácie a sám zaplatí za zateplenie a rekonštrukciu len 25%.

3. Aj naďalej potrebujete energetický certifikát
Podľa nových podmienok máte na výber dve možnosti. Prvo je predložiť energetický certifikát už pri žiadosti, alebo môžete tak urobiť aj neskôr, a to maximálne do 3 mesiacov od podpisu zmluvy. Zmluva sa podpisuje hneď, keď vám schvália žiadosť o dotáciu.

Avšak ideálne je dať si vypracovať certifikát východiskového stavu čo najskôr, pretože môžete naraziť na problém. „Energetický certifikát nie je iba zbytočný papier, ale dôležitý dokument, podľa ktorého by ste mali zatepliť a urobiť ďalšiu rekonštrukciu. A podľa certifikátu sa takisto bude posudzovať váš zámer a rozhodovať, či ste splnili podmienky a môžete dostať vyplatenú dotáciu. Certifikát totiž obsahuje aj presné odporúčania a postup, čo zatepliť, akým materiálom, v akej hrúbke a ako postupovať. Rovnako v ňom odborník popisuje všetky problémové miesta, na ktoré si treba dať pozor. Rozhodne odporúčam dať si certifikát vypracovať čím skôr,“ radí odborník Alexander Prizemin.

Energetický certifikát vám môže vystaviť jedine oprávnená osoba s príslušným technickým vzdelaním alebo projektant. Nájsť projektanta môžete tu (https://verejnyportal.sksi.sk/) alebo tu (https://projektanti.sk/). Vyhľadávanie funguje jednoducho podľa okresu.

4. Podanie žiadosti je jednoduchšie
Vyplnenie žiadosti nie je nič komplikované. No my sme si pre vás aj tak pripravili praktický návod, ako vyplniť žiadosť o zateplenie s nápovedou.

Stačia vám len 3 dokumenty:

 • Občiansky preukaz
 • List vlastníctva (získate ho jednoducho z katastra)
 • Potvrdenie o veku stavby (kolaudačné rozhodnutie, potvrdenie obce o veku stavby, znalecký posudok)

„Určite sa však prihováram za to, aby ste pri podaní žiadosti mali poruke aj energetický certifikát, v ktorom je napríklad aj množstvo praktických údajov k podlahovej ploche, ploche fasády či strechy, ktorú idete zatepľovať,“ dopĺňa Alexander Prizemin.

5. Ohláška ani povolenie sa nedokladuje, avšak stále je povinné
Pri podávaní žiadosti nie je viac potrebné dokladovať ohlášku alebo stavebné povolenie. Napriek tomu máme stále povinnosť rešpektovať stavebný zákon. Ten hovorí, že aj pri malej prerábke domu je potrebné ju ohlásiť. Pri väčšej rekonštrukcie je potrebné stavebné povolenie. Naše odporúčanie je radšej prekonzultovať plánované práce s pracovníkmi stavebného úradu.

Zo skúseností vieme, že väčšina stavebných úradov vyžaduje len jednoduchú ohlášku. V nej stačí stručne vypísať rozsah prác (zateplenie fasády domu) a doplniť krátky technický popis. 

Na našom webe nájdete univerzálny vzor ohlášky.

6. Výmena starého kotla za nový
Veľa z nás chce dosiahnuť energetickú úsporu aspoň 30% výmenou starého kotla za nový. Problém je však v tom, že keď vymeníte starý kotol za nový - obnoviteľný zdroj energie (tepelné čerpadlo, fotovoltika, solárne kolektory), je veľmi pravdepodobné, že energetickú úsporu 30% nedosiahnete. Navyše vám bude teplo unikať cez steny, strechu či okná a tým bude vyššia aj spotreba energie.

Preto sa odporúča pri rekonštrukcii, ako prvé zatepliť fasádu, aby neunikalo zbytočne teplo. A v ďalšom kroku nainštalovať nový energetický zdroj, ktorý bude mať nižšiu spotrebu. Takto nebude výhodou len získanie dotácie 15 000 eur, zároveň si počas každej zimy znížite účet za teplo čím ušetríte ešte viac peňazí. Aby sme nezabudli spomenúť, zateplením získate teplotný benefit aj v priebehu leta, kedy sa vám dom nebude prehrievať.


Zdroje: vsetkoozatepleni.sk

Súvisiace články

 • Dotácia na zateplenie: novú žiadosť môžete podať od 6. septembra 2023
  17.08.2023

  Viac info


 • Novinky z plánu obnovy
  08.06.2023

  Viac info


 • Od 15.10. sa dá požiadať o dotáciu na zateplenie
  03.12.2022

  Viac info


 • Záujem o dotáciu na zateplenie bude vysoký
  31.10.2022

  Viac info


 • Žiadosti o dotáciu na zateplenie
  31.10.2022

  Viac info • Postup zatepľovania s ST therm
  30.05.2023

  Viac info


cenová ponuka  Obnova rodinných domov Všetky články