Od 15.10. sa dá požiadať o dotáciu na zateplenie.

Obnovte Dom so Stavmatom   Informácie o programe   Ako získať príspevok na obnovu domu   Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti 


V sobotu 15. októbra 2022 sa spustila možnosť podávať žiadosti o dotáciu z Plánu obnovy vo výške 14-, resp. 19-tisíc eur. V prvých dvoch výzvach sa rozdeľuje celkovo 30 miliónov eur.

Stačí ušetriť 30 % spotreby energií

Majitelia domov starších ako 10 rokov už môžu podávať žiadosť o dotáciu z Plánu obnovy (program Obnov dom). Možnosť získať 14 až 19-tisíc eur (v závislosti od výšky dosiahnutých úspor) majú majitelia, spolumajitelia či iné poverené osoby na domy, ktoré sa využívajú na celoročné bývanie.

Podmienkou je získať zateplením a prípadnou ďalšou rekonštrukciou úsporu aspoň 30 percent spotreby primárnej energie. Podporované sú nasledovné skupiny opatrení –

 • Opatrenia A (zateplenie fasády, strechy, podlahy, výmena okien a ďalšie)
 • Opatrenia B1 (tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory, plynové kondenzačné kotly, rekuperácia, iný tepelný zdroj)
 • Opatrenia B2 (zelená strecha)
 • Opatrenia B3 (akumulačná nádrž na vodu)
 • Opatrenia B4 (inštalácia tieniacej techniky)
 • Opatrenia B5 (odstránenie azbestu)

Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno z opatrení A. Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné. Minimálne 50% oprávnených výdavkov na projekt musí byť z opatrení skupiny A.

Úspora – ktorá sa dá dosiahnuť napríklad zateplením fasády – možno získať dotáciu vo výške 60 % nákladov (maximálne 14-tisíc eur). Kto k zatepleniu fasády pridá aj zateplenie strechy, izoláciu podlahy nevykurovaného podkrovia či stropu suterénu, má reálnu šancu dosiahnuť 60 % úsporu, a tým pádom môže získať až 19-tisíc eur. Aj v prípade vysokej úspory platí, že dotácia môže tvoriť 60 % nákladov. Pozrite si podrobné informácie o podmienkach príspevku z Plánu obnovy.


Maximálna výška oprávnených výdavkov pri najdôležitejších prácach – Výzva 1 (pre bežných žiadateľov):

Zateplenie obvodového plášťa

75 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa (strechy):

Zateplenie strešného plášťa bez krytiny

24 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa vrátane krytiny

62 eur/m2

Výmena otvorových konštrukcií (okien a dverí)

230 eur/m2

Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia

20 eur/m2

Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu

53 eur/m2

Zateplenie podlahy na teréne

39 eur/m2

Zdroj energie:

Tepelné čerpadlo 950 eur/kw

maximálne 11 400 eur

Solárny kolektor 670 eur/kw

maximálne 2 330 eur

Plynový kondenzačný kotol

Cena kotla (vrátane inštalácie)

1 500 eur

Rozvody, expanzná nádrž, zásobník na vodu

1 500 eur

Rekuperácia:

 

Decentrálny systém so získavaním spätného tepla

3 000 eur

Centrálny systém so získavaním spätného tepla

6 395 eur

Tieniaca technika

50 eur/m2

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu:

 

Nadzemná bez čerpadla

140 eur*

Podzemná do 3 m3 s čerpadlom

2 250 eur*

Odstránenie azbestu:


Obklad stien

27 eur/m2 *

Strešná krytina

28,50 eur/m2 *

 


Maximálna výšky oprávnených výdavkov pri najdôležitejších prácach – Výzva 2 (pre sociálne alebo zdravotne znevýhodnených žiadateľov):

Zateplenie obvodového plášťa

90 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa (strechy):

 

Zateplenie strešného plášťa bez krytiny

28,80 eur/m2

Zateplenie strešného plášťa vrátane krytiny

74,40 eur/m2

Výmena otvorových konštrukcií (okien a dverí)

276 eur/m2

Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia

24 eur/m2

Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu

63,60 eur/m2

Zateplenie podlahy na teréne

46,80 eur/m2

Zdroj energie:

 

Tepelné čerpadlo 1 140 eur/kw

maximálne 13 680 eur

Solárny kolektor 804 eur/kw

maximálne 2 796 eur

Plynový kondenzačný kotol


Cena kotla (vrátane inštalácie)

1 800 eur

Rozvody, expanzná nádrž, zásobník na vodu

1 800 eur

Rekuperácia:

 

Decentrálny systém so získavaním spätného tepla

3 600 eur

Centrálny systém so získavaním spätného tepla

7 674 eur

Tieniaca technika

60 eur/m2

Akumulačná nádrž na dažďovú vodu:

 

Nadzemná bez čerpadla

168 eur*

Podzemná do 3 m3 s čerpadlom

2 700 eur*

Odstránenie azbestu:


Obklad stien

32,40 eur/m2 *

Strešná krytina

34,20 eur/m2 *

* náklady na odstránenie azbestu a nádrž na dažďovú vodu nesmú prekročiť 10 % celkových nákladov projektu

Ďalšie informácie o dotácii z Plánu obnovy nájdete tu

Žiadosti a potrebné dokumenty nájdete tu

Svoje otázky môžete smerovať aj na Zelenú linku ministerstva životného prostredia (0800 144 440). Organizátor otvoril k vyhláseniu výzvy 10 regionálnych kancelárií SAŽP v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Lučenec, Liptovský Mikuláš, Prešov a Košice. Sú otvorené v pracovných dňoch a ich zoznam vrátane adries nájdete tu.

 

Informácie čerpáme zo stránky – všetkoozatepleni.sk

Súvisiace články

 • Dotácia na zateplenie: novú žiadosť môžete podať od 6. septembra 2023
  17.08.2023

  Viac info


 • Novinky z plánu obnovy
  08.06.2023

  Viac info


 • Od 15.10. sa dá požiadať o dotáciu na zateplenie
  03.12.2022

  Viac info


 • Záujem o dotáciu na zateplenie bude vysoký
  31.10.2022

  Viac info


 • Žiadosti o dotáciu na zateplenie
  31.10.2022

  Viac info • Postup zatepľovania s ST therm
  30.05.2023

  Viac info


cenová ponuka  Obnova rodinných domov Všetky články